نمایش 1–12 از 79 نتیجه

نمایش 9 24 36

کولر گازی گری مدل G4’matic-H36C3

عملکرد: سرمايش گرید انرژی B برای مساحت 50 تا 70 متر مربع (براساس شرایط) مناسب برای آب و هوای حاره

کولر گازی گری مدل G4’matic-H30C3

عملکرد: سرمايش گرید انرژی B برای مساحت 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط) مناسب برای آب و هوای حاره

اسپلیت گری مدل Q4 matic P30C3

عملکرد: سرمایش مناسب برای مناطق گرم و حاره ای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری گرید انرژی A برای 35

اسپلیت گری مدل Q4 matic P24C3

عملکرد: سرمایش مناسب برای مناطق گرم و حاره ای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری گرید انرژی A برای 27

اسپلیت گری مدل Q4 matic P18C3

عملکرد: سرمایش مناسب برای مناطق گرم و حاره ای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری گرید انرژی A برای 23

اسپلیت گری مدل Q4 matic P12C3

عملکرد: سرمایش مناسب برای مناطق گرم و حاره ای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری گرید انرژی A برای 16

کولر گازی گری مدل S4’MATIC-H24H1

عملکرد: سرمايش و گرمایش صرفه جویی در مصرف انرژی با گرید انرژی A دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری

کولر گازی گری مدل S4’MATIC-H12H1

عملکرد: سرمايش و گرمایش صرفه جویی در مصرف انرژی با گرید انرژی A دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری

کولر گازی گری مدل S4’MATIC-H18H1

عملکرد: سرمايش و گرمایش صرفه جویی در مصرف انرژی با گرید انرژی A دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری

کولر گازی گری مدل S4’MATIC-P24H1

عملکرد: سرمايش و گرمایش صرفه جویی در مصرف انرژی با گرید انرژی A دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری

کولر گازی گری مدل S4’MATIC-P18H1

عملکرد: سرمايش و گرمایش صرفه جویی در مصرف انرژی با گرید انرژی A دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری

کولر گازی گری مدل S4’MATIC-P12H1

عملکرد: سرمايش و گرمایش دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری برای مساحت 17 تا 22 متر مربع (براساس شرایط)